Cursus omgaan met verlies: Noem mijn naam!

Voor rouwen bestaat geen recept. Voor ieder die iemand verliest die hem of haar dierbaar was, is het anders. Rouwen om de dood van een geliefde betekent hard werken en altijd op je hoede zijn. Wat kan helpen, is inzicht in de weg die je als rouwende moet gaan. Misschien kunnen deze avonden je een handvat bieden. Misschien geven deze avonden door alle pijn en gemis heen betekenis aan datgene wat zo zinloos lijkt. Aan de avonden zijn geen kosten verbonden.
Data: donderdag 8 en 22 november en 6 december. Aanvang: 20.00 uur.  Plaats: de Wijngaard, Moeder Teresasingel 100.  Info en opgave bij Hans van der Bilt, t. 3612022, hvdbilt@ziggo.nl of Marga Schipper, t. 3613403, marga_boven@ziggo.nl