Lezen met het hart

We mediteren op de wijze van Lectio Divina, ter vertalen met “lezen met het hart”. De meditatie wordt begeleid door een predikant of pastor. De Lectio Divina geschiedt in stilte in de vierslag: Lezing, Overweging, Gebed en Beschouwing. Deze elementen lopen in elkaar over. Eerst wordt een bijbel gedeelte gelezen. Al luisterend sta je stil bij het woord of de zin die je raakt of blijft haken. Vervolgens ga je overwegen wat deze woorden of zinnen bij je oproepen. Hoe raken ze aan je leven op dit moment? In het gebed en de beschouwing mediteer je daar verder over. Na de meditatie is er de mogelijkheid om te delen wat voor jou naar voren kwam. Zo ontstaat een veelkleuring geheel van bevindingen. Vervolgens is er een tijd van voorbeden voor nood in de wereld, dichtbij en ver weg. Na de afsluiting is er ruimte voor ontmoeting bij een kopje koffie of thee.

Data: 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni.

Tijd: 19.45 uur

Plaats: Pelgrimskerk

Info: Piet Boudeling 06-53642021, info@boudeling.nl