Het team

De Pelgrim is in Zoetermeer de nieuwste pioniersplek van de Protestantse Kerk, maar ook doelbewust oecumenisch van opzet. De Pelgrim is tevens een centrum voor zingeving en spiritualiteit. Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerk zijn, in eerste instantie gericht op mensen buiten of aan de rand van de kerken.

Het is de bedoeling een nieuwe geloofsgemeenschap op te bouwen rond een al bestaande kern van ouderen en jongeren: Taizé-gangers, World Servants, een meditatie- en gebedsgroep, deelnemers aan pelgrimstochten en reizen naar Iona en een groep die veganistisch koken ziet als de bijbelse consequentie van omgaan met de schepping en duurzaamheid van de samenleving. Als centrum voor zingeving en spiritualiteit richt De Pelgrim zich op Zoetermeerders die naar antwoorden zoeken op levensvragen en naar zingeving in hun leven. Mensen buiten of aan de rand van de kerken, maar ook leden van kerken kunnen er terecht voor gesprek en verdieping. Het gaat om christelijke spiritualiteit met als basis het Evangelie van Christus. Pionier en pastor De Pelgrim zal verschillende activiteiten organiseren: cursussen, lezingen, pelgrimages, spiritualiteitsweekenden en individuele geestelijke begeleiding. Het is ook de bedoeling om uitvaarten te begeleiden met een spiritueel accent. De Pelgrim zal de vierde poot worden van het samenwerkingsverband van de Pelgrimskerk (Dorp), De Oase (in de wijk Meerzicht) en De Regenboog (in Rokkeveen) en is gehuisvest in de Pelgrimskerk op de hoek van de 1e Stationsstraat. Leiding en uitvoering zijn in handen van een stuurgroep en een uitvoeringsteam, die beide bestaan uit leden van de rooms-katholieke en de protestantse kerk in Zoetermeer. Aan het hoofd van het uitvoeringsteam staat de ‘pionier’, de overige leden van het team zijn vrijwilligers.