Samen zingen – Wie zingt mee?

Wij zingen liederen uit Taizé, Iona en de Liedbundel van de Pelgrim.

Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap die haar oorsprong vond in Taizé. We zingen liederen uit deze traditie.
Iona (Schotland) is een van de oudste broedplaatsen van het Christendom in West-Europa. De Iona Community is een bloeiende gemeenschap op een oeroud eilandje. In de bundel van Iona staan liederen en ook gebeden. De liedbundel van De Pelgrim in Zoetermeer bevat liederen uit verschillende tradities.
Samen een mooie verzameling van liederen die ons kunnen inspireren. Op termijn kan dat aangevuld worden met wensen vanuit de deelnemers.

Data: met ingang van 10 april elke woensdag; Tijd: 11.00 –  12.00 uur
Plaats: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86, 2712 HK Zoetermeer
Informatie: Gerda Griffioen, 06 24975092  gerda@depelgrimzoetermeer.nl en Margot Dörr, 06 52150706 m.dorr@hotmail.com