Steun ons

Juich je het werk van De Pelgrim van harte toe? Zou je ons werk met een gift willen ondersteunen? Dat kan!

Je kunt een gift over te maken op bankrekeningnr. NL46 FVLB 0635 8115 88 t.n.v. De Pelgrim te Zoetermeer, onder vermelding van: “t.b.v. activiteiten van De Pelgrim”.

Met jouw gift kunnen we nog meer activiteiten ontwikkelen en mensen bij het bijzondere werk van De Pelgrim betrekken. Alvast hartelijk dank voor je betrokkenheid!