Schilderend mediteren, workshop

Opnieuw proberen we kunst en geloof samen te brengen in een creatieve workshop. Een innerlijke ontdekkingstocht door te luisteren naar je eigen gevoel, misschien wel het ondergaan van een actief bewustwordingsproces. Teksten kunnen je daarbij helpen. Beelden en kleuren brengen soms meer aan het licht dan woorden. Verlangen, verdriet, woede, alles wat daarbij aan bod kan komen, wordt geschilderd in een veilige en geruststellende omgeving. Het is goed zoals het is: jezelf ontdekken door te schilderen en bezig te zijn met je gevoelens en verlangens.
We gaan aan de gang aan de hand van een thema.  Op dit moment is dat thema nog niet bekend. De workshop staat onder leiding van Ellen Vermeulen en Hans van der Bilt.

 

Datum: 24 januari 2023

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Oase, Kerkenbos 8

Kosten: € 15 incl. koffie/thee en materialen

Vieringen

Een viering maar dan anders dan in een reguliere kerkdienst, anders dan anders. Meer interactief, waarbij ook een bijdrage wordt gevraagd van de aanwezigen. Delen wat een tekst, lied, beeld je brengt of wat je bezighoudt. Je geloof delen. Zo zien de vieringen er in De Pelgrim er uit. Naast muziek, bijbellezen ook met elkaar in gesprek en delen.

Data: 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december 2023 en 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april en 9 juni 2024
Tijd: 09. 00 – 10.00 uur
Plaats: Oase, Kerkenbos 8

Dagelijks ochtendgebed

Je dag op een andere manier beginnen dan gebruikelijk? Niet in de hectiek van alle dag maar met een gesprek met God en met elkaar. Kom dan op maandag t/m donderdag naar het ochtendgebed. We ontsteken het licht, luisteren naar muziek, lezen een stukje in de Bijbel, zijn met elkaar stil, delen met elkaar wat de tekst ons heeft gebracht en geven we elkaar de zegen mee. Ga dan gezegend op weg!

Data: elke maandag t/m donderdag met uitzondering van de kerst- en zomervakantie

Tijd: 07.30 – 08.00 uur
Plaats: Oase, Kerkenbos 8

Meditatie

In deze tijd van stress, hoge werkdruk, snelheid en lawaai zoeken steeds meer mensen naar momenten van stilte en bezinning. Ze willen weer dichter bij de bron van hun bestaan komen en bij de Bron van het leven. Meditatie is een middel om tot die innerlijke rust en bezinning te komen. In de bijeenkomsten leren we de meditatiehouding om zo tot verstilling en een houding van overgave te kunnen komen. Bijbelgedeelten, religieuze teksten, een object, muziek of afbeeldingen helpen daarbij.

Op 22 oktober is er een tekstmeditatie, waarbij Stilte centraal staat.

Indicatie kosten: € 2,00. Bijdrage in de vorm van donatie.

Tuinmeditatie

Op dinsdag 12 april is er een meditatie in de tuin van de Pelgrimskerk. We komen eerst bij elkaar in de kerkzaal van de Pelgrimskerk.

De bijeenkomst is van 13.30 tot 15.00 uur. Daarna is er thee en ontmoeting. We vragen je om je op te geven bij één van ons, als je wilt komen.

Vorige keer hebben we afgesproken dat je een matje en dekentje of handdoek mee kunt nemen, als je wilt liggen tijdens de ontspanningsoefening. Het richtbedrag is 5 euro.

Dit is de laatste bijeenkomst van dit seizoen. En het is ook de laatste bijeenkomst van deze meditatiegroep. Wij hebben de meditaties met plezier vormgegeven
vanaf januari 2017. Onder andere vanwege corona liep de belangstelling het afgelopen seizoen terug. We
hopen met de tuinmeditatie een mooie afsluiting te hebben met elkaar.
Wil je verder nog iets weten, bel of mail dan één van ons:
Marga Schipper (079-3613403), marga_boven@ziggo.nl en Joke den Hertog (079-3315855), f2hjfdenhert@hetnet.nl

Meditatie en gebed

meditatie

Elke maand is er een moment van meditatie en gebed in De Pelgrim. Hierin willen we de Bijbel tot ons laten spreken. Dit doen we via de Lectio Divina (Heilige lezing). Deze manier van mediteren en gebed werd in de oude kloostertradities al toegepast en is nog altijd een veel gebruikte manier van meditatie.

De Lectio Divina is een eenvoudige vorm van meditatie waarin stilte, bezinning en gebed een plaats krijgen. Er wordt een kort stukje uit de Bijbel voorgelezen en vervolgens sta je stil bij de woorden die je daarin raakte. Daarna is er tijd om voor jezelf te overwegen wat maakt dat die woorden je raken en waar ze je eigen leven raken. Na de meditatie is er gelegenheid om iets te delen met de rest als je dat zou willen. Daarna is er een tijd van gebed waarin er gebeden kan worden voor de nood in de wereld, dichtbij of ver weg. Je kunt gewoon luisteren of zelf ook mee bidden, wat jij prettig vind. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kop koffie te drinken.

Meditatie en gebed wordt gehouden in de Pelgrimskerk in Zoetermeer, is voor iedereen toegankelijk en is gratis.
Aanvang 19:45. Je bent welkom!

Meditatie

meditatie

Mediteren is ‘in’. Het is een manier om te komen tot je innerlijke zelf en contact te maken met de bron van je bestaan. Je werkt aan je eigen welbevinden door je te oefenen in concentratie en de dingen met aandacht te doen. Dat leidt tot lichamelijk en geestelijk welbevinden. Ook de christelijke traditie heeft op dit gebied een enorme rijkdom in huis.

Mediteren is zowel in de christelijke als in niet-christelijke tradities een manier om te komen tot concentratie en verbinding. Voor sommigen is de aandacht daarbij gericht op een goddelijke werkelijkheid, de Bron in je of buiten je, de Ene, Jezus of welke andere benaming je kiest. Voor anderen is de aandacht gericht op liefde, innerlijke vrede, vertrouwen, mededogen, enz.

Zo is mediteren naast een ontspanningstechniek vooral een geestelijke weg.
Als pelgrim ben je onderweg om dieper in contact te komen met jezelf, de ander, de Ander en de wereld.
Via christelijke en andere mystieke teksten, beelden en muziek stel je je open voor de betekenis ervan voor jou. Soms word je misschien op een onverwachte manier geraakt, kom je tot een nieuwe aanvaarding of overgave, die het denken en verbeelden te boven gaat.

Een aantal aspecten zijn bij mediteren van belang:

-Stil zijn
Menig kind kreeg dat vroeger wel eens te horen. Maar stil zijn in de meditatie is meer dan alleen niet praten. Het is innerlijk stil zijn en tot rust komen. En dat is moeilijk voor ons altijd maar bezige en vooral denkende mensen. Het blijkt een hele kunst die eindeloze gedachtestroom eens stop te zetten. Even niet te denken aan wat gebeurd is en wat nog gebeuren moet, zoals de dagelijkse boodschappen. In de meditatie gaat het om het hier en nu, op dit moment.

-Actief en ontvankelijk
Dat lijkt wellicht in tegenstelling met het stil en rustig zijn. Maar in de meditatie ben je actief bezig vanuit een ontvankelijke houding. Het is een soort pelgrimstocht naar jezelf, naar je kern, om daar even te blijven. Waakzaam en stil.

Plaats: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86
Tijd: 13:30 – 15:00 uur
Kosten: 2.- per keer (contant te voldoen)

Meditatie en gebed

meditatie

Elke maand is er een moment van meditatie en gebed in De Pelgrim. Hierin willen we de Bijbel tot ons laten spreken. Dit doen we via de Lectio Divina (Heilige lezing). Deze manier van mediteren en gebed werd in de oude kloostertradities al toegepast en is nog altijd een veel gebruikte manier van meditatie.

De Lectio Divina is een eenvoudige vorm van meditatie waarin stilte, bezinning en gebed een plaats krijgen. Er wordt een kort stukje uit de Bijbel voorgelezen en vervolgens sta je stil bij de woorden die je daarin raakte. Daarna is er tijd om voor jezelf te overwegen wat maakt dat die woorden je raken en waar ze je eigen leven raken. Na de meditatie is er gelegenheid om iets te delen met de rest als je dat zou willen. Daarna is er een tijd van gebed waarin er gebeden kan worden voor de nood in de wereld, dichtbij of ver weg. Je kunt gewoon luisteren of zelf ook mee bidden, wat jij prettig vind. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kop koffie te drinken.

Meditatie en gebed wordt gehouden in de Pelgrimskerk in Zoetermeer, is voor iedereen toegankelijk en is gratis.
Aanvang 19:45. Je bent welkom!

Christelijke meditatie

meditatie

Mediteren is ‘in’. Het is een manier om te komen tot je innerlijke zelf en contact te maken met de bron van je bestaan. Je werkt aan je eigen welbevinden door je te oefenen in concentratie en de dingen met aandacht te doen. Dat leidt tot lichamelijk en geestelijk welbevinden. Ook de christelijke traditie heeft op dit gebied een enorme rijkdom in huis.

Mediteren is zowel in de christelijke als in niet-christelijke tradities een manier om te komen tot concentratie en verbinding. Voor sommigen is de aandacht daarbij gericht op een goddelijke werkelijkheid, de Bron in je of buiten je, de Ene, Jezus of welke andere benaming je kiest. Voor anderen is de aandacht gericht op liefde, innerlijke vrede, vertrouwen, mededogen, enz.

Zo is mediteren naast een ontspanningstechniek vooral een geestelijke weg.
Als pelgrim ben je onderweg om dieper in contact te komen met jezelf, de ander, de Ander en de wereld.
Via christelijke en andere mystieke teksten, beelden en muziek stel je je open voor de betekenis ervan voor jou. Soms word je misschien op een onverwachte manier geraakt, kom je tot een nieuwe aanvaarding of overgave, die het denken en verbeelden te boven gaat.

Een aantal aspecten zijn bij mediteren van belang:

-Stil zijn
Menig kind kreeg dat vroeger wel eens te horen. Maar stil zijn in de meditatie is meer dan alleen niet praten. Het is innerlijk stil zijn en tot rust komen. En dat is moeilijk voor ons altijd maar bezige en vooral denkende mensen. Het blijkt een hele kunst die eindeloze gedachtestroom eens stop te zetten. Even niet te denken aan wat gebeurd is en wat nog gebeuren moet, zoals de dagelijkse boodschappen. In de meditatie gaat het om het hier en nu, op dit moment.

-Actief en ontvankelijk
Dat lijkt wellicht in tegenstelling met het stil en rustig zijn. Maar in de meditatie ben je actief bezig vanuit een ontvankelijke houding. Het is een soort pelgrimstocht naar jezelf, naar je kern, om daar even te blijven. Waakzaam en stil.

Plaats: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86
Tijd: 13:30 – 15:00 uur
Kosten: 2.- per keer (contant te voldoen)

Christelijke meditatie

meditatie

Mediteren is ‘in’. Het is een manier om te komen tot je innerlijke zelf en contact te maken met de bron van je bestaan. Je werkt aan je eigen welbevinden door je te oefenen in concentratie en de dingen met aandacht te doen. Dat leidt tot lichamelijk en geestelijk welbevinden. Ook de christelijke traditie heeft op dit gebied een enorme rijkdom in huis.

Mediteren is zowel in de christelijke als in niet-christelijke tradities een manier om te komen tot concentratie en verbinding. Voor sommigen is de aandacht daarbij gericht op een goddelijke werkelijkheid, de Bron in je of buiten je, de Ene, Jezus of welke andere benaming je kiest. Voor anderen is de aandacht gericht op liefde, innerlijke vrede, vertrouwen, mededogen, enz.

Zo is mediteren naast een ontspanningstechniek vooral een geestelijke weg.
Als pelgrim ben je onderweg om dieper in contact te komen met jezelf, de ander, de Ander en de wereld.
Via christelijke en andere mystieke teksten, beelden en muziek stel je je open voor de betekenis ervan voor jou. Soms word je misschien op een onverwachte manier geraakt, kom je tot een nieuwe aanvaarding of overgave, die het denken en verbeelden te boven gaat.

Een aantal aspecten zijn bij mediteren van belang:

-Stil zijn
Menig kind kreeg dat vroeger wel eens te horen. Maar stil zijn in de meditatie is meer dan alleen niet praten. Het is innerlijk stil zijn en tot rust komen. En dat is moeilijk voor ons altijd maar bezige en vooral denkende mensen. Het blijkt een hele kunst die eindeloze gedachtestroom eens stop te zetten. Even niet te denken aan wat gebeurd is en wat nog gebeuren moet, zoals de dagelijkse boodschappen. In de meditatie gaat het om het hier en nu, op dit moment.

-Actief en ontvankelijk
Dat lijkt wellicht in tegenstelling met het stil en rustig zijn. Maar in de meditatie ben je actief bezig vanuit een ontvankelijke houding. Het is een soort pelgrimstocht naar jezelf, naar je kern, om daar even te blijven. Waakzaam en stil.

Plaats: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86
Tijd: 13:30 – 15:00 uur
Kosten: 2.- per keer (contant te voldoen)