Cursus omgaan met verlies

Hoe gaan we om met verlies? Voor rouwen bestaat geen recept, de dood blijft een geheim voor ons allemaal. Jaarlijks maken in Nederland ongeveer een miljoen mensen het overlijden van een dierbare mee. De één heeft zijn partner verloren, de ander zijn of haar kind. Of zijn broer of zus. Bij de één is het een abrupt afscheid geweest, bij de ander veel geleidelijker door een ziekteproces. Maar altijd willen we betekenis geven aan zoiets dat zinloos lijkt: dood en gemis. Daarover rouwen is een doolhof waar iedereen zijn of haar eigen afslag en uitgang moet kiezen. Rouwen om de dood van een geliefde betekent hard werken en altijd op je hoede zijn.
Wat kan helpen, is inzicht in de weg die je als rouwende moet gaan. Misschien kunnen deze avonden je een handvat bieden. Misschien geven deze avonden door alle pijn en gemis heen betekenis aan datgene wat zo zinloos lijkt.
Aan de avonden zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage stellen we op prijs.

Data: 14 november, 12 december 2023 en 16 januari en 13 februari 2024
Tijd: 19.30 uur
Plaats: De Oase, Kerkenbos 8