Viering

Aankomend half jaar zal er elke maand een viering zijn. De vieringen zullen telkens in een andere vorm zijn. In juni zullen we de vieringen evalueren en kijken hoe we na de zomer er verder mee gaan. Op 29 februari is de volgende viering. Hoe die er uit zal zien is op moment van schrijven nog onbekend. Jullie zijn van harte uitgenodigd.

Informatie: info@depelgrimzoetermeer.nl

Datum: 29 februari
Plaats: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86 te Zoetermeer
Informatie: info@depelgrimzoetermeer.nl