Week van Gebed 2019: Recht voor ogen

Van 20 tot en met 27 januari vindt de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid van de christenen plaats. Het thema van deze week is “Recht voor ogen”.

Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Zoek het recht en niets dan het recht. De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

Je bent in deze week van maandag 21 januari tot en met vrijdag 25 januari iedere avond van 19.30 – 20.00 uur welkom bij een korte gebedsbijeenkomst, in de Pelgrimskerk (zijdeur). Op vrijdag 25 januari is er na de bijeenkomst ook tijd voor nadere ontmoeting, met koffie/thee.