Bijeenkomst Vacare en De Pelgrim: Werken aan spiritualiteit in de gemeente

Hoe kunnen we het geestelijk leven in de gemeente ondersteunen, verdiepen en opbouwen? Op woensdag 29 januari is er in Zoetermeer een bezinningsmiddag rondom werken aan spiritualiteit in de plaatselijke gemeente. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Vacare, het platform voor meditatief leven, in samenwerking met De Pelgrim, ruimte voor zingeving en spiritualiteit.

Steeds meer kerkelijke gemeenten willen bewust aandacht besteden aan spiritualiteit en verdieping van het geestelijk leven. Niet alleen van de eigen leden, maar ook voor andere belangstellenden. De bezinningsmiddag is bedoeld voor wie hiermee aan de slag wil gaan of zoekt naar nieuwe ideeën op dit gebied. Ook is er gelegenheid om contact te leggen met mensen uit de regio, zoals de leden van De Pelgrim, die een voorbeeldfunctie vervult in het ontwikkelen van activiteiten.

De bijeenkomst op 29 januari is bedoeld voor predikanten, kerkelijk werkers en anderen die actief zijn in de plaatselijke kerk rondom werken aan spiritualiteit. Dr. Kick Bras zal de inleiding houden over het thema van deze bijeenkomst. Een bestuurslid van Vacare zal iets vertellen over het belang van meditatie. Ds. Dick Sonneveld zal een toelichting geven op geestelijke begeleiding. Hans van der Bilt zal ingaan op de mogelijkheden van een Pelgrimage. Matthé Vermeulen zal wat vertellen over Taizé en welke vormen bruikbaar zijn voor de gemeente. Gerda Griffioen tenslotte zal wat vertellen over de combinatie van diaconaal werk en meditatie. Verder is er ruim gelegenheid om van gedachten te wisselen en een informatiemarkt te bezoeken.

De bijeenkomst wordt gehouden in De Pelgrim, Frans Halsstraat 3 te Zoetermeer. De bezinningsmiddag zal plaatsvinden van 13.00 tot 17.00 uur. De organisatie is in handen van Vacare, het platform voor meditatief leven, in samenwerking met De Pelgrim, ruimte voor zingeving en spiritualiteit. De deelname kost € 25,00 per persoon en men kan zich opgeven, tot 15 januari door een mail te sturen aan info@depelgrimzoetermeer.nl.

Voor meer informatie mbt deze bijeenkomst: Gerda Griffioen gerda@depelgrimzoetermeer.nl 06-24975092